Vítejte na stránkách glévy Jana Smiřického

 

Členové projektu Gléva Jana Smiřického rekonstruují šlechtickou družinu v období husitských válek (1419-1434) . V rámci oživování historie je naším cílem co nejvěrněji ztvárnit život středověkého člověka na válečném tažení, a to jak v rámci boje v jednotce, tak v rámci života táborového. Snahou o zpodobnění konzistentního středověkého společenství chceme modernímu člověku přiblížit dobu, která je i v dnešní době opředena řadou mýtů a zkreslení. Toho chceme dosáhnout interpretací dobových materiálů a zdrojů hmotné i nehmotné kultury z tohoto období.

Skupina vznikla v roce 2012 a v současnosti čítá 18 členů prezetujících krom šlechtické rodiny a zbrojných družiníků také několik středověkých žen, účastnících se tažení.

Pečeť Jana ze Smiřic přivěšená na listině z 13. října 1446. SOA Třeboň, Cizí statky Třeboň II, inv. č. 430, sign. III 252 I.

Kde nás uvidíte:

 

Bitva u Sudoměře - 24.3.2018

Blavicon 2018: Sněm králů -12.-15.4.2018

Bitva Libušín - 21.4.2018

 

©GJS